Vega & Nika

Vega & Nika

"Bra och enkelt, följsamt och nyanserat" - Lira

Vega & Nika för samman de två traditionellt viktigaste instrumenten i nordisk folkmusik, fiolen och rösten. Vegas råa stråkklang blandas med Nikas raka, klara sång i polskor, skillingtryck och medeltida ballader. Nika är dessutom en av få pianister på den svenska folkmusikscenen. Duons musik rör sig från det smalt traditionella till lättillgängliga visor att känna igen sig i. Något för alla öron!