Vega & Nika

  • Vega Nordkvist

    Vega Nordkvists fiolspel kännetecknas av tydliga rytmer och kraftfull, glittrig klang. Hennes specialitet är Dalarnas traditionella fiolmusik, framförallt låtar från Bingsjö, Rättvik och Orsa. Som dansspelman uppskattas hennes lugna driv och säkra ton, men hon kan utan svårighet axla en annan roll än den traditionella melodispelaren. Att improvisera, ackompanjera och göra stämmor ligger Vega varmt om hjärtat. 2018 utsågs hon till årets Päkkos Gustaf-stipendiat, och tilldelades 2019 Region Dalarnas kulturstipendium.

  • Annika Hammer

    Annika Hammer har en bakgrund som klassisk pianist men har hämtat inspiration både från pop, rock och det traditionella låtspelet på fiol för att hitta sitt eget sätt att använda pianot inom folkmusiken. Men det är rösten som med tiden har blivit hennes huvudinstrument. Text och språk är viktigt för Annika och hon finner stort nöje i att utforska andra dialekter än sin egen när hon sjunger. 2018 tilldelades Annika Hammer Stockholms Borgerskaps kulturstipendium Borgargåvan.

Vega och Nika träffades på Kungl. Musikhögskolan, där de båda studerade svensk folkmusik. De delar en vilja att sammanföra den vokala och instrumentala folkmusiktraditionen. För Vega & Nika är spelmansmusiken och den folkliga sången lika viktiga.